முன்னாள் அமைச்சர் பஷில் ராஜபக்ஷவுக்கு எதிரான வழக்கு மார்ச் மாதம் 28ஆம் திகதி விசாரிக்கப்படவுள்ளது

Share Button

முன்னாள் அமைச்சர் பஷில் ராஜபக்ஷ, திவிநெகு அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் முன்னாள் பணிப்பாளர் நாயகம் கித்சிறி ரணவக்க ஆகியோருக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கு எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் 28ஆம் திகதி விசாரணைக்காக எடுத்துக் கொள்ளப்படவுள்ளது. சட்டமா அதிபர் இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார். அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமான 35 மில்லியன் ரூபாவை மோசடி செய்தார்கள் என்பது இவர்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டாகும்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *