ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் போக்குவரத்து வருமானம் அதிகரிப்பு

Share Button

2017ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், கடந்த வருடத்தின் கடைசி ஒன்பது மாதங்களில் ஸ்ரீலங்கன் எயார்லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் அடைவுமட்டம் கணிசமான அளவு அதிகரித்துள்ளது.

இந்நிறுவனத்தின் பயணிகள் மற்றும் பண்டப் போக்குவரத்து வருமானமும், சந்தை வருமானமும் கணிசமான அளவு உயர்ந்திருப்பதாக அதன் ஊடகப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது.

இந்தக் காலப்பகுதியில் விமானச் சேவை செயற்பாடுகள் மூலம் நிறுவனம் ஈட்டிய நிகர போக்குவரத்து வருமானம் 75 மில்லியன் டொலராகும்.

இது கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் எட்டு சதவீத வளர்ச்சியாக அமைந்துள்ளது.

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *