திருகோணமலை மாவட்டத்தில் மணல் அகழ்விற்கான அனுமதிப்பத்திரம் தற்காலிகமாக இரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளது

Share Button

திருகோணமலை மாவட்டத்தில் மணல் அகழ்விற்கான சகல அனுமதிப்பத்திரங்களும் தற்காலிகமாக இரத்துச் செய்யப்பட்டவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாவட்டத்தில் மணல் அகழ்வு தொடர்பில் ஏற்பட்டுள்ள முரண்பாட்டு நிலையே இதற்கான காரணமாகும். பாராளுமன்ற ஆலோசனைக் குழுவினால் வழங்கப்பட்ட ஆலோசனைக்கமைய அனுமதிப்பத்திரம் வழங்கும் நடவடிக்கை; தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்வுள்ளது. முரண்பாடு தொடர்பில் தீர்மானம ஒன்று மேற்கொள்ளப்படும் வரையில் நாளை தொடக்கம் 28 ஆம் திகதி வரை விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள இந்த மாவட்டத்திற்கான சகல மணல் அகழ்வு பணிகளுக்கான அனுமதிப்பத்திரங்கள் தற்காலிகமாக இரத்துச் செய்யப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11