மாத்தறை கதிர்காமம் ரயில் பாதையில் மாத்தறையிலிருந்து பெலியத்தை வரையிலான ரயில் சேவை எதிர்வரும் தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டுக்கு முன்னர் ஆரம்பிப்பதே நோக்கம் என்று திட்ட அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது. ரயில் குறுக்குப் பாதை மற்றும் பொதுவான வீதிகளை நிர்மாணிக்கும் பணிகள் அடங்கலாக ஏனைய வசதிகளை ஏற்படுத்தும் பணிகள் தற்போது பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன

Share Button

நெல்லுக்கு விலை சூத்திரம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று விவசாய அமைச்சர் பி.ஹரிஸன் தெரிவித்துள்ளார். அடுத்த போகத்திலிருந்து இது நடைமுறைப்படுத்தப்படும். நுகர்வோரைப் போன்று விவசாயிகளையும் பாதுகாப்பதே இதன் நோக்கமாகும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார். அனுராதபுரத்தில் நடைபெற்ற பொதுமக்களுடனான சந்திப்பிற்குப் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிடுகையில் அவர் இதனைத் தெரிவித்தார்

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *