அபிவிருத்திப் பணிகளை துரிதப்படுத்துவதன் அவசியத்தை பிரதமர் மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Share Button

அரசாங்கத்தின் அபிவிருத்திப் பணிகளை துரிதப்படுத்துவது பற்றிய பேச்சுவார்த்தை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் அலரி மாளிகையில் இன்று இடம்பெற்றது. மாவட்டச் செயலாளர்கள் இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொண்டார்கள். கம்பெரலிய வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டங்கள், ஏனைய அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் என்பன பற்றியும் இதன் போது கவனம் செலுத்தப்பட்டது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Mar-31 | 12:03

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 122
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 104
புதிய நோயாளிகள் - 0
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 173
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 16
இறப்புக்கள் - 2