சர்வதேச மனித உரிமைகள் பேரவையில் இலங்கை தொடர்பான யோசனையை தளர்த்த சர்வதேசத்தின் ஒத்துழைப்பை நாடியிருப்பதாக அமைச்சர் லகஷ்மன் கிரியெல்ல தெரிவித்துள்ளார்

Share Button

சர்வதேச மனித உரிமைகள் பேரவையில் இலங்கை தொடர்பான யோசனையை தளர்த்த சர்வதேசத்தின் ஒத்துழைப்பை நாடியிருப்பதாக அமைச்சர் லகஷ்மன் கிரியெல்ல தெரிவித்துள்ளார். பாராளுமன்றத்தில் இன்று இடம்பெற்ற விவாதத்தில் அவர் கருத்து வெளியிட்டார். 2014ஆம் ஆண்டு வரையிலான ராஜபக்ஷ ஆட்சிக் காலத்தில் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இலங்கைக்கு எதிரான யோசனையை நிறைவேற்றியது. இதனை நீக்கிவிட இலங்கைக்கு முடிந்திருப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *