நடைமுறையில் உள்ள தேர்தல் முறையூடாக நிலையான பாராளுமன்றத்தை ஏற்படுத்த முடியாதென பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தினேஷ் குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார்.

Share Button

நடைமுறையில் உள்ள தேர்தல் முறை ஊடாக உறுதியான பாராளுமன்றத்தை ஏற்படுத்த முடியவில்iயென விவாதத்தில் கலந்து கொண்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தினேஷ் குணவர்த்தன சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். தேர்தல் முறையை மாற்றியமைக்க வேண்டுமென குறிப்பிட்ட அவர் 70 சதவீதம் தொகுதி வாரியாகவும், 30 சதவீதம் விருப்பு வாக்குகள் மூலம் பிரதிநிதிகள் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டுமென்றும் தெரிவித்தார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *