தொடர்ந்து இரண்டாவது தடவையாகவும் ஆகவும் சந்தோஷமான நாடுகளின் பட்டியலில் முதலிடம் பெற்ற ஸ்பெயின்.

Share Button

உலகில் ஆகவும் சந்தோஷமான மனிதர்கள் வாழும் நாடு பின்லாந்து என ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அறிக்கையொன்று கூறுகிறது. ஐநாவின் நிலைபேறான அபிவிருத்தி தீர்வைகள் வலைப்பின்னல் இவ்வாண்டுக்குரிய உலக சந்தோஷ அறிக்கையை தொகுத்திருந்தது. இதில் 156 நாடுகள் பட்டியலிடப்பட்டன. இந்தப் பட்டியலில் பின்லாந்து முதலாவது இடத்தைப் பெற்றிருந்தது. டென்மார்க் இரண்டாவது இடத்திற்கும், நோர்வே மூன்றாவது இடத்திற்கும் தெரிவாகின. இலங்கை 130ஆவது இடத்தில் உள்ளது. வருமானம், சுதந்திரம், நம்பிக்கை, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முதலான காரணிகளின் அடிப்படையில் நாடுகள் பட்டியலிடப்பட்டன. இந்தப் பட்டியலில் தென் சூடான் ஆகவும் கீழான இடத்தில் உள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11