ஒரு இலட்சம் இளம் தொழில் முயற்சியாளர்களை உருவாக்கும் நோக்குடன் என்டர்பிறைஸ் ஸ்ரீலங்கா வேலைத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்

Share Button

ஒரு இலட்சம் இளம் தொழில் முயற்சியாளர்களை உருவாக்கும் நோக்குடன் என்டபிரைஸ் ஸ்ரீலங்காவேலைத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாக நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம்பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு புதிய தொழில்களை ஆரம்பிப்பதற்கென 15 இலட்சம் ரூபா கடன்வழங்கப்படுகிறது. இதன் வட்டித் தொகையை அரசாங்கம் ஏற்றுக் கொள்ள இருக்கிறது. தென்மாகாணத்தில்சுற்றுலாத்துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களின் நலன் கருதி சுற்றுலா விடுதிகளை ஆரம்பிக்கவென விசேட கடன்திட்டமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. என்டர் பிரைஸ்ஸ்ரீலங்கா வேலைத்திட்டத்தின் மூலம்மதுபானத்திற்கான அனுமதிப்பத்திரம் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக சிலர் முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டுக்களில்எந்த உண்மையும் கிடையாதென அவர் கூறிகார். என்டர்பிரைஸ் ஸ்ரீலங்கா வேலைத்திட்டத்தை வெலிகமநகரில் அறிமுகம் செய்யும் நிகழ்வில் அமைச்சர் உரையாற்றினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11