சகல மாணவர்களின் கல்வி உரிமைக்காக, பிரபல்ய பாடசாலை என்ற எண்ணக் கரு மாற்றமடைய வேண்டுமென ஜனாதிபதி வலியுறுத்தியுள்ளார்

Share Button

சகல மாணவர்களின் கல்வி உரிமையை உறுதி செய்யும் வகையில் பிரபல்யமான பாடசாலை எனும்தோற்றப்பாடு மாற்றப்பட வேண்டிய காலம் ஏற்பட்டிருப்பதாக ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனதெரிவித்துள்ளார். அருகில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை எனும் வேலைத்திட்டம்ஆரம்பிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சகல பாடசாலைகளும் பேதங்களின்றி  வளங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுசகல மாணவர்களுக்கும்; கல்வி உரிமை பெற்றுக் கொடுப்பதாக ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார். பொலநறுவையில்இன்று இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் ஜனாதிபதி இதனைக் குறிப்பிட்டார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *