பிரான்ஸ் தேவாலய தீ விபத்து காரணமாக ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கள் தொடர்பில் வெளிவிவகார அமைச்சு தமது வருத்தத்தைத் தெரிவித்துள்ளது.

Share Button

பிரான்ஸ் தேவாலய தீ விபத்து காரணமாக ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கள் தொடர்பில் வெளிவிவகார அமைச்சு தமது வருத்தத்தைத் தெரிவித்துள்ளது. இலங்கை மக்கள் இந்த துயர சம்பத்தில் பங்குகொள்வதாகவும், அவர்கள் எப்பொழுதும் பிரான்ஸ் மக்களின் சுகதுக்கத்தில் இணைந்திருப்பதாகவும் வெளிவிவகார அமைச்சு விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *