ஜப்பானியப் பேரரசர் இன்று அரியாசனையைத் துறக்கவுள்ளார்

Share Button

ஜப்பானியப் பேரரசர் இன்று அரியாசனையைத் துறக்கவுள்ளார். இருநூறு வருடங்களுக்கு மேலான காலப்பகுதியில் முதற்தடவையாக முடி துறப்பவர் என்ற பெருமை பேரரசர் அக்கிஹிட்டோவிற்கு கிடைத்துள்ளது. முடி துறத்தல் வைபவம் இன்று ஆரம்பமாகியுள்ளது. அக்கிஹிட்டோவின் 59 வயதுடைய புதல்வர் நருஹிட்டோ பேரரசராக முடி சூட்டிக் கொள்ளவுள்ளார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *