ஹூவாவே விவகாரத்தால், பிரிட்டன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கெவின் வில்லியம்ஸன் பதவி நீக்கம்.

Share Button

பிரிட்டன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கெவின் வில்லியம்ஸன் பதவிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். உயர்மட்ட தேசிய பாதுகாப்பு சபைக் கூட்டத்தில் பேசப்பட்ட விடயங்கள் வெளியே கசிந்ததாகக் கூறப்படுவது பற்றிய விசாரணையைத் தொடர்ந்து, அவர் பதவி விலக்கப்படுவதாக பிபிசி அறிவித்துள்ளது. பாதுகாப்பு அமைச்சர் மீது பிரதம மந்திரி நம்பிக்கை இழந்திருப்பதாக அவரது அலுவலகம் அறிவித்துள்ளது. புதிய பாதுகாப்பு அமைச்சராக பெனி மூர்டோன்ட் நியமிக்கப்படுவார். பிரிட்டனில் 5பு தொலைபெசி வலைப்பின்னலை உருவாக்கும் முயற்சிகளில் ஹூவாவே நிறுவனத்தின் உதவியை பெறுவது பற்றிய சர்ச்சைக்குரிய திட்டத்தைத் தொடர்ந்து விசாரணை முன்னெடுக்கப்பட்டது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *