பாடசாலைகளுக்கு உயர்ந்தபட்ச பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பதாக கல்வி அமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்.

Share Button

பாடசாலைகளுக்கென தற்சமயம் உயர்ந்தபட்ச பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார். அரசாங்கம் இது தொடர்பில் பொறுப்புடன் செயற்படுகிறது. பாதுகாப்புத் துறையினரின் உத்தரவாதத்தின் பின்;னரே பாடசாலைகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் தெரிவித்துள்ளார். பாராளுமன்றத்தில் இன்று இடம்பெற்ற விவாதத்தில் அமைச்சர் கருத்து வெளியிட்டார்.

பாராளுமன்றம் சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய தலைமையில் இன்று பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு கூடியது. தமது ஊடகக் குழு அரசாங்கத்திற்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளவில்லை என்று அமைச்சர் லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல வலியுறுத்தினார். நாட்டின் சமாதானத்தை உறுதிப்படுத்தும் பொறுப்பை அரசாங்கம் முறையான விதத்தில் நிறைவேற்றி வருவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *