கல்வி, சுகாதாரம், போஷாக்கு என்பனவற்றை மேம்படுத்த நடவடிக்கை

Share Button

கல்வி, சுகாதாரம், போஷாக்கு என்பனவற்றை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படவிருக்கிறது. இந்தத் துறைகளில் இலங்கை உயர்ந்தபட்ச முன்னேற்றத்தை அடைந்திருந்தாலும், சில பாடசாலை மாணவர்கள் போஷாக்கின்மையினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். மாணவர்களின் போஷாக்கை மேம்படுத்தும் நோக்குடன் பாடசாலை உணவு வேலைத்திட்டம், பாலை வழங்கும் வேலைத்திட்டம், திரிபோஷா வேலைத்திட்டம் உட்பட பல்வேறு செயற்றிட்டங்கள் இடம்பெறுகின்றன.

சேவ் த சில்ரன் அமைப்பின் ஊடாக இலங்கையில் அமுல்படுத்தப்படும் வேலைத்திட்டங்களுக்கு 26 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை வழங்க அமெரிக்க விவசாயத் திணைக்களம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *