தாய்லாந்து பொதுத் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிக்கு கூடுதலான ஆசனங்கள்

Share Button

தாய்லாந்து பொதுத் தேர்தலில் பியுதாய் என்ற எதிர்க்கட்சி ஆகக் கூடுதலான ஆசனங்களை வென்றுள்ளது. 2014இல் நிகழ்ந்த இராணுவ சதி புரட்சிக்குப் பின்னர் எதிர்க்கட்சியொன்று ஆகக் கூடுதலான ஆசனங்களை பெறும் முதல் சந்தர்ப்பம் இதுவாகும். பதவி கவிழ்க்கப்பட்ட முன்னாள் பிரதமர் தக்ஷின் சினவாத்ராவின் ஆதரவுடன் இயங்கும் பியுதாய் கட்சி 136 ஆசனங்களை வென்றது. இராணுவத்திற்கு சார்பாக செயற்படக்கூடிய ஆளும் பலாங் பிரச்சா ரத் என்ற கட்சி 115 ஆசனங்களை வென்றது. எவ்வாறேனும், 250 ஆசனங்களைக் கொண்ட செனட் சபை ஆளும் கட்சிக்கு ஆதரவு அளிக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *