வடகொரியாவுக்கு சொந்தமான கப்பல் ஒன்றை அமெரிக்கா கைப்பற்றியுள்ளது

Share Button

வடகொரியாவுக்கு சொந்தமான வைஸ் ஹொனஸ்ட் என்ற கப்பலை அமெரிக்கா கைப்பற்றியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. சர்வதேச தடைக்குள்ளான பொருட்களை ஏற்றிய இந்தக் கப்பலையே அமெரிக்கா கைப்பற்றியுள்ளது. இது நிலக்கரியை ஏற்றிச் செல்லும் கப்பல் என சர்வதேச செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. வடகொரியாவிற்குச் சொந்தமான கப்பல் ஒன்றை அமெரிக்கா கைப்பற்றுவது இதுவே முதல் சந்தர்ப்பமாகும். இது அமெரிக்காவிற்கும், வடகொரியாவிற்கும் இடையிலான உறவில் பாரிய விரிசலை ஏற்படுத்தக் கூடும் என அவதானிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *