உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பில் தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்கை பேராயரிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Share Button

உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுத் தாக்குதல்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பில் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்கை அமைச்சர் சஜித் பிரேதமாஸவினால் கர்தினால் மெல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகையிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு விரைவாக நிவாரணங்களை வழங்குமாறு நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் தலைவர் ரஞ்சித் சாந்த கஹவல தெரிவித்துள்ளார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *