பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளினால் முஸ்லிம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்று எஸ்.எம்.மரிக்கார் தெரிவித்துள்ளார்

Share Button

பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளினால் முஸ்லிம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.எம்.மரிக்கார் தெரிவித்துள்ளார். தீவரவாத செயல்களுடன் தொடர்பு பட்டவர்கள் பற்றிய தகவல்களை பாதுகாப்பு பிரிவினருக்கு முஸ்லிம் மக்கள் வழங்குவது அவசியமாகும் என்றும் அவர் வலியுறத்தியுள்ளார். பாராளுமன்றத்தில் இன்று இடம்பெற்ற விவாதத்தில் அவர் உரையாற்றினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *