பாதுகாப்பை உறுதி செய்ததன் பின்னர் பல்கலைக்கழகங்களை திறக்கும் அதிகாரம் பல்கலைக்கழ உபவேந்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.

Share Button

பல்கலைக்கழகங்களின் பாதுகாப்பு பற்றி திருப்தி ஏற்படுமாயின் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமையின் பின்னர் பல்கலைக்கழக கல்வி நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்கும் அதிகாரம் உபவேந்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் இந்த அறிவிப்பு பொருந்தும் என்று பல்கலைக்கழக மானியங்களின் தலைவர் பேராசிரியர் மொஹான் டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.

ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியியல், முகாமைத்துவம், வணிகம் ஆகிய பீடங்கள் தவிர்ந்த ஏனைய பீடங்களில் கல்வி நடவடிக்கைகள் எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படுமென்று பல்கலைக்கழகத்தின் பதில் உபவேந்தர் பேராசிரியர் சுதந்த லியனகே தெரிவித்துள்ளார். பல்கலைக்கழக விடுதிகள் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை முதல் மாணவர்களுக்காக திறக்கப்பட இருக்கின்றன. முகாமைத்துவம், வணிகம் ஆகிய பீடங்களின் பரீட்சைகள் எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை நடத்தப்பட இருக்கின்றன. இதனால் இந்த பீடங்கள் எதிர்வரும் புதன்கிழமை ஆரம்பமாகும். பொறியியல்பீடம் திறக்கப்படும் தினம் பின்னர் அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது.

பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவபீடத்தின் நடவடிக்கைகள் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கின்றன. ஏனைய பீடங்களின் கல்வி நடவடிக்ககைள் எதிர்வரும் 20 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகும் என்று பல்கலைக்கழகத்தின் உபவேந்தர் பேராசிரியர் உப்புல் திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

இதேவேளை களனி பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவபீடம் எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை திறக்கப்பட இருக்கிறது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *