நல்லதண்ணி நகரத்தின் ஒரு வலயம் புனித நகரமாகவும், மற்றொரு நகரம் புதிய நகரமாகவும் அபிவிருத்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார்.

Share Button

நல்லதண்ணி நகரத்தின் ஒரு வலயம் புனித நகரமாகவும், மற்றொரு நகரம் புதிய நகரமாகவும் அபிவிருத்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார். பிரதேசத்தில் உள்ள வர்த்தகர்களுக்கு சட்ட ரீதியிலான காணி உரிமை அற்றோரின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு விரைவாக பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் பிரதமர் கூறினார். இன்று காலை இந்தப் பிரதேசத்தில் உள்ள வர்த்தக சமூகத்தினரிடம் இடம்பெற்ற சந்திப்பின் போதே பிரதமர் இதனைக் குறிப்பிட்டார். இதற்காக அனைத்துத் தரப்பினருடனான பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒழுங்குகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார்

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *