மஹா சங்கத்தினருக்கு நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கான வேலைத்திட்டங்கள் பற்றி ஜனாதிபதி விளக்கம்

Share Button

ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன மல்வத்து அஸ்கிரி பீடங்களின் மஹாநாயக்க தேரர்கள் உட்பட மஹா சங்கத்தினரை சந்தித்து நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கான நடைமுறைப்படுத்தியுள்ள வேலைத்திட்டங்கள் பற்றி விளக்கமளித்துள்ளார்.

ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அண்மையில் கண்டி தலதா மாளிகையை தரிசித்ததன் பின்னர் மல்வத்து பீடத்தின் மஹாநாயக்கர் அதிசங்கைக்குரிய திப்புட்டுவாவே ஸ்ரீ சுமங்கல தேரரை சந்தித்து கலந்துரையாடினார். மக்களுக்கு இடையிலான நம்பிக்கையை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப அரசாங்கம் முன்னெடுக்கும் வேலைத்திட்டங்கள் பற்றி அவர் விளக்கம் அளித்தார். வெசாக் கொண்டாட்டத்திற்கு தேவையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பற்றியும் அவர் விளக்கம் அளித்தார்.

நாட்டின் தேசிய ஒற்றுமையை உறுதிப்படுத்துவதன் அவசியத்தையும் நாட்டின் அனைவருக்கும் ஒரே சட்டத்தை அமுல்படுத்துவதன் அவசியத்தையும் அவர் வலியுறுத்தினார். அஸ்கீரிய பீடத்தின் மஹாநாயக்கர் அதிசங்கைக்குரிய வரங்காகொட ஞானரத்ன தேரரையும் ஜனாதிபதி சந்தித்தார். நாட்டின் அனைத்துப் பிரஜைகளினதும் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அரசாங்கம் முன்னெடுக்கும் வேலைத்திட்டங்களையும் ஜனாதிபதி விளக்கிக் கூறினார். நாட்டுக்காக ஜனாதிபதி முன்னெடுக்கும் வேலைத்திட்டத்தை மஹாநாயக்க தேரர் பாராட்டிப் பேசினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *