பிரதமர் வடமேல் மாகாணத்திற்கு கண்காணிப்பு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளார்

Share Button

பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இன்று முற்பகல் பண்டுகவஸ்நுவர, கொட்டம்பிட்டிய, குளியாபிட்டிய, கரந்திபொல பிரதேசங்களுக்கு கண்காணிப்பு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டார். இதன் போது பிரதமர் சேதமாக்கப்பட்ட கொட்டம்பிட்டிய முஸ்லிம் பள்ளிவாசலுக்கும் விஜயம் மேற்கொண்டார். அத்துடன், பிரதேச மக்களுடனும், சமயத் தலைவர்களுடனும் பிரதமர் கலந்துரையாடியதாக அங்கிருக்கும் எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார். இந்த விஜயத்தின் போது அமைச்சர்களான கபீர் ஹாஸிம், ரவூப் ஹக்கீம், ரவி கருணாநாயக்க, அகிலவிராஜ் காரியவசம், பாராளுமன்ற உறுப்பினரான துஷார இந்துநில்லும் இந்த விஜயத்தில் இணைந்துள்ளனர்.

தற்போது வடமேல் மாகாணத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவுவதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவிக்கின்றார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *