வடமேல் மாகாணத்திற்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட பொலிஸ் ஊரடங்குச் சட்டம் தொடர்ந்தும் அமுலில் உள்ளது

Share Button

வடமேல் மாகாணத்திற்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள பொலிஸ் ஊரடங்குச் சட்டம் தொடர்ந்தும் நடைமுறையில் உள்ளதாக பொலிஸ் தலைமையகம் குறிப்பிட்டுள்ளது. பிரதேசத்தின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதன் பொருட்டே அங்கு பொலிஸ் ஊரடங்குச் சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *