சட்டத்தை அமுல்படுத்துவோரை தவிர, வேறு எவருக்கும் சட்டத்தை கையில் எடுக்க அனுமதிக்கக் கூடாது என்று தேசிய பிக்குகள் முன்னணி வலியுறுத்தியிருக்கிறது

Share Button

அனைத்துத் தீவிரவாதிகளையும் முற்றாக ஒழிக்க வேண்டும் என்று தேசிய பிக்குகள் முன்னணி வலியுறுத்தியிருக்கின்றன. கட்சி, நிற, மத பேதங்கள் இன்றி, இதற்காக செயற்படுவது அவசியமாகும். தீவிரவாதிகளுடன் அகிம்சையை பின்பற்றும் மக்களுக்கு ஒன்றாக வாழ முடியாது. சீர்குலைந்துள்ள மக்கள் வாழ்வை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவது அவசியம் என தேசிய பிக்குகள் முன்னணியின் செயலாளர் சங்கைக்குரிய வக்கமுல்லே உதித்த தேரர் தெரிவித்துள்ளார்.

பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவது அவசியமாகும். சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது அவசியம் என்பதோடு, அதனை எவருக்கும் கையில் எடுக்க இடமளிக்கக்கூடாது. 1983ஆம் ஆண்டில் இடம்பெற்ற கறுப்பு ஜூலையை தொடர்ந்து நாட்டில் 30 வருட யுத்தம் ஏற்பட்டதாக தேரர் சுட்டிக்காட்டினார். தற்சமயம் நாட்டை இனவாத யுத்தம் ஒன்றின் மீது தள்ளிவிடுவதற்கான முயற்சிகள் இடம்பெறுவதை அவதானிக்க முடிகிறது. இதன் பின்னால் அதிகார வெறி கொண்ட அரசியலே இயங்குவதாக சங்கைக்குரிய வக்கமுல்லே உதித்த தேரர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *