வெல்லம்பிட்டிய பொலிஸ் நிலையப் பொறுப்பதிகாரி காலிக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்

Share Button

வெல்லம்பிட்டிய பொலிஸ் நிலையத்தின் பிரதான பொலிஸ் பரிசோதகர் ஜி.எஸ்.ஹேவாவிதாரண காலி பிரதேசத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரத்திற்கு அமைய இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Aug-06 | 08:08

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,839
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 291
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 68
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 2,537
இறப்புக்கள் - 11