தாய்லாந்து குகை சிறுவர்களின் தலைவராக பரிணமித்த அதுன் சாமுன் தேசமற்றவர் என தகவல்

Share Button

தாய்லாந்து குகையிலிருந்து மீட்கப்பட்ட 12 சிறுவர்களில் அதுன் சாமுன் என்ற 14 வயது சிறுவனின் வகிபாகம் குறித்து மீட்பு பணியாளர்கள் பாராட்டிப் பேசியுள்ளார்கள்.

இந்த சிறுவன் தமது சகாக்களுக்கும், சுழியோடிகளுக்கும் இடையில் தொடர்பாடலை மேற்கொள்ள பெரிதும் உதவியதாக மீட்பு பணியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதுனின் பெற்றோர் அவருடன் இல்லை. இவர் மியன்மாரின் இன முரண்பாட்டு நெருக்கடியில் இருந்து தப்பி வந்த தம்பதிகளின் பிள்ளை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தேசமற்றவராக இருந்தாலும் இவர் பல மொழிகளில் உரையாடக் கூடியவராக இருந்தார். இந்த சிறுவனின் தலைமைத்துவ ஆற்றலும் சிறப்பானவை என பாராட்டப்படுகிறது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *