போதைப்பொருள் ஒழிப்பு வேலைத்திட்டம் மேலும் வலுப்பெறுகிறது

Share Button

போதைப்பொருள் ஒழிப்பு வேலைத்திட்டத்தை மேலும் பலப்படுத்தி இது தொடர்பான நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை விரிவுபடுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி அடுத்த மாதம் 22ம் திகதி முதல் ஜுலை முதலாம் திகதி வரை தேசிய போதைப்பொருள் ஒழிப்பு வாரம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

போதைப்பொருள் கட்டுப்பாடு மற்றும் குற்றச்செயல்களைக் குறைத்தல் தொடர்பான சட்டமூலங்கள் குறித்து ஜனாதிபதி செயலாளர் உதய ஆர் செனவிரத்ன  தலைமையில் இன்று ஜனாதிபதி செயலகத்தில் கலந்துரையாடப்பட்டது.

மதுவரி கட்டளைகள் சட்டம், மற்றும் நச்சுத்தன்மை மிக்க போதைப்பொருள் கட்டளைகள் சட்டம் என்பவற்றின் திருத்தம் குறித்தும் சிறைச்சாலைகளின் பாதுகாப்பு, போதைப்பொருளுக்கு அடிமையானவர்களுக்கு புனர்வாழ்வளித்தல், இரசாயனப் பகுப்பாய்வுத் திணைக்களத்தின் போதைப்பொருள் பகுப்பாய்வு தொடர்பான சிக்கல் என்பன குறித்தும் அங்கு கவனம் செலுத்தப்பட்டது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Aug-06 | 08:08

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,839
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 291
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 68
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 2,537
இறப்புக்கள் - 11