தமிழீழ விடுதலை புலிகள் தடை செய்யப்படுவதற்கான காரணம் தொடர்பில் ஆராய விசேட குழுவொன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது

Share Button

தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பை இந்தியால் தடை செய்வதற்கான காரணங்கள் தொடர்பில் ஆராய்வதற்காக நீதிபதிகள் குழுவொன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. டெல்லி மேல் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இந்த குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளனர். தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பை மேலும் ஐந்து வருடத்திற்கு தடை செய்ய இந்தியா கடந்த வாரம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *