உமாஓய பல்நோக்கு அபிவிருத்தித் திட்டம் உட்பட மகாவலி அமைச்சின் கீழ் அமுலாகும் சகல அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் பற்றியும் ஜனாதிபதி கவனம் செலுத்தியுள்ளார்

Share Button

உமாஓய பல்நோக்கு அபிவிருத்தித் திட்டம் உட்பட மகாவலி அமைச்சின் கீழ் அமுலாகும் சகல அபிவிருத்தித் திட்டங்களையும் துரிதமாக பூர்த்தி செய்து அவற்றின் நன்மைகளை மக்களுக்கு வழங்குமாறு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை வழங்கியுள்ளார்.

மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அபிவிருத்தி அமைச்சின் முன்னேற்ற மீளாய்வுக் கூட்டத்தில் ஜனாதிபதி கருத்து வெளியிட்டார். உமாஓய, மினிப்பேஎல, வயம்ப, இஹலஎலஹர ஆகிய செயற்றிட்டங்களின் முன்னேற்றங்களையும் ஜனாதிபதி கேட்டறிந்தார். வன அடர்த்தியை அதிகரிப்பதற்காக மகாவலி வலயங்களில் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள செயற்றிட்டங்கள் பற்றியும் இதன் போது ஆராயப்பட்டது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *