முஸ்லிம் மக்கள் இன்று நோன்புப் பெருநாளைக் கொண்டாடுகிறார்கள்

Share Button

இலங்கை வாழ் முஸ்லிம் மக்கள் இன்றைய தினம் நோன்புப் பெருநாளைக் கொண்டாடுகிறார்கள்.

ஹிஜ்ரி 1440 ஷவ்வால் மாதத்திற்கான தலைப்பிறை நேற்று நாட்டின் பாகங்களில் தென்பட்டதன் காரணமாக, இன்று ‘ஈதுல் பித்ர்’ (நோன்புப் பெருநாள்) தினமாகும் என கொழும்பு பெரிய பள்ளிவாசல் அறிவித்துள்ளது.

கொழும்பு பெரிய பள்ளிவாசலில் பிறைக்குழு கூடி, குறித்த முடிவை நேற்று அறிவித்தது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *