3 எரிபொருட்களின் விலைகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லை – ஒக்டேய்ன் 92 ரக பெற்றோலின் விலை 3 ரூபாவால் அதிகரிப்பு.

Share Button
விலைச் சூத்திரத்தின் கீழ் இம்முறை 3 வகையான எரிபொருட்களின் விலையில் எந்த மாற்றமும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. எனினும், ஒக்ரேய்ன் 92 ரக பெற்றோலின் விலை 3 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி ஒரு லீற்றர் பெற்றோலின் புதியவிலை 138 ரூபாவாகும்.
கடந்த மார்ச் மாதத்தில் இருந்து உலக சந்தையில் எரிபொருளின் விலை அதிகரித்து வருகின்ற போதிலும், பண்டிகைக் காலத்தை முன்னிட்டு, உள்நாட்டில் எரிபொருளின் விலை அதிகரிக்கப்படவில்லை. இந்நாட்களில் உலக சந்தையில் எரிபொருளின் விலை ஓரளவு குறைந்துள்ளது. இந்த நிலைமை தொடர்ந்தும் நீடித்தால் அதன் பயனை மக்களுக்குப் பெற்றுக்கொடுக்க தயார் என நிதியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
லங்கா ஐ.ஓ.சீ.பெற்றோல் விலை மட்டங்களும் நேற்று நள்ளிரவு முதல் திருத்தப்பட்டுள்ளன. இதன்படி, ஒக்ரேய்ன் 92 ரக பெற்றோலின் விலை 7 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *