தேசிய டிஜிட்டல் செயற்றிட்டம் இன்று வெளியிடப்படுகிறது

Share Button

தேசிய டிஜிட்டல் திட்டத்தின் வெளியீடு இன்று மாலை தாமரைத் தடாகத்தில் இடம்பெறுகிறது. ஸ்மார்ட் இலங்கையை நோக்கிய டிஜிட்டல் பயணம் என்ற தலைப்பில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெறுகிறது. ஜனாதிபதி பிரதம விருந்தினராக இதில் கலந்து கொள்ளவுள்ளார். இதன் மூலம் இலங்கை டிஜிட்டல் தன்னாட்சி இலக்கை எட்டுவது இதன் நோக்கமாகும். புவியியல் ரீதியில் இலங்கையின் அமைவிடத்தை பெற்றுக் கொள்ளும் வகையில் பொருளாதார அனுகூலத்தை இதன் மூலம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *