எந்தவொரு சைபர் தாக்குதலையும் எதிர்கொள்வதற்கான தொழில்நுட்ப வசதிகள்

Share Button

எந்தவொரு நேரத்திலும் மேற்கொள்ளப்படும் சைபர் தாக்குதல்களையும் எதிர்கொள்ளத் தேவையான தொழில்நுட்ப வசதிகள் இலங்கையிடம் இருப்பதாக அமைச்சர் அஜித் பி பெரேரா தெரிவித்துள்ளார். உயிர்த்த ஞாயிறு பயங்கரவாதத் தாக்குதல்களுக்குப் பின்னர் இலங்கை சர்ட் நிறுவனம் மற்றும் ஏனைய பல நிறுவனங்களுடன் இணைந்து தொழில்நுட்ப பதிலளிப்பு மத்திய நிலையம் ஒன்றை ஆரம்பித்துள்ளது. அது தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படுவதன் ஊடக நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் சுபாரதி நிகழ்;ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *