உலக முஸ்லிம் மக்களின் பிரதான எதிரி, பிரிவினைவாத பயங்கரவாதமே என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்

Share Button

உலக முஸ்லிம் மக்களின் பிரதான எதிரி பிரிவினைவாத பயங்கரவாதமே என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார்.

சகல இன மக்களும் இணைந்து சிறுபான்மையின முஸ்லிம் மக்களைப் பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *