மட்டக்களப்பு தனியார் பல்கலைக்கழகத்தை சுவீகரிப்பதற்கான சாத்தியப்பாடு குறித்து கண்டறியுமாறு பிரதமர் உத்தரவு

Share Button

மட்டக்களப்பு தனியார் பல்கலைக்கழகத்தை அரசாங்கத்திற்கு சுவீகரிப்பதற்கான சாத்தியப்பாடு குறித்து கண்டறிந்து. அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க சட்டமா அதிபர் தப்புல லிவேராவை கேட்டுள்ளார். பல்கலைக்கழக சட்டத்தின் 70கு உறுப்புரையின் கீழ், இது தொடர்பாக ஆராய்வதற்கு பிரதமர் பணிப்புரை வழங்கியிருப்பதாக பிரதமரின் செயலாளர் சமன் ஏக்கநாயக்க தெரிவித்துள்ளார். இந்த உறுப்புரையின் பிரகாரம் பட்டப் படிப்பை வழங்கும் ஒரு நிறுவனத்தை மக்களின் நலனுக்காக சுவீகரிக்கலாம் என இனங் காணப்பட்டால், வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் அதனை அரசாங்கத்திற்கு சுவீகரிக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-28 | 19:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,807
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 500
புதிய நோயாளிகள் - 02
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 65
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 2,296
இறப்புக்கள் - 11