எதிர்வரும் பெரும்போகத்தில் இருந்து நெல்லின் விலை அதிகரிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் பி.ஹரிசன் தெரிவிப்பு

Share Button

எதிர்வரும் பெரும்போகத்தில் இருந்து நெல்லின் விலை அதிகரிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் பி.ஹரிசன் தெரிவித்துள்ளார். நெல் உற்பத்திக்கான செலவு அதிகரித்திருப்பதனால்உறுதி செய்யப்பட்ட விலையில் மாற்றத்தை மேற்கொள்வது முக்கியமானது. முதன் முறையாக அரிசியின் விலை வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். மஹவிலச்சியில் நீர்ப்பாசன வேலைத்திட்டத்திற்கு உட்பட்ட விவசாயப் பாதை மற்றும் கால்வாய்களை அபிவிருத்தி செய்யும் திட்டம் தொடர்பில் விவசாயிகளைத் தெளிவுபடுத்தும் நிகழ்வில் அமைச்சர் பி.ஹரிசன் உரையாற்றினார். அனுராதபுரம் மஹவிலச்சி ஸ்ரீ சுதர்சனாராமய விஹாரையில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Mar-31 | 12:03

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 122
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 104
புதிய நோயாளிகள் - 0
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 173
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 16
இறப்புக்கள் - 2