மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழகம் தொடர்பான மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை நாளை அமைச்சரவைக்கு

Share Button

கருத்து முரண்பாட்டை ஏற்படுத்தியுள்ள மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழகம் தொடர்பான பரிந்துரைகள் அடங்கிய இறுதி அறிக்கை நாளை அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது. கல்வி, மனிதவள அபிவிருத்தி  மேற்பார்வைக் குழுவினால் இந்த அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. குறித்த அறிக்கை கடந்த வெள்ளிக்கிழமை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

அந்த பல்கலைக்கழகத்தை அரசாங்கம் பொறுப்பேற்க வேண்டுமென அதில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த நிறுவனத்திற்கு; நிதி கிடைக்கப்;பெற்ற விதம் மற்றும் நிர்மாணம் தொடர்பில் பாரிய பிரச்சினைகள் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது, மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழகத்தின் சொத்துக்கள் மற்றும் கட்டடங்களை கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் பொறுப்பேற்க வேண்டுமேன அந்த அறிக்கையில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11