உலகக் கிண்ணக் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரில் சக்கீப் அல் ஹசன் ஆயிரம் ஓட்டங்களை கடந்துள்ளார்.

Share Button

உலகக் கிண்ணக் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் ஆயிரம் ஓட்டங்களைக் கடந்த முதலாவது பங்களாதேஷ் துடுப்பாட்ட வீரர் என்ற பெருமை சக்கீப் அல் ஹசன் தட்டிக்கொண்டார். உலகக் கிண்ணத் தொடரின் 27 போட்டிகளில் அவர் இந்த திறமையைக் காண்பித்துள்ளார். இம்முறை உலகக் கிண்ணக் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரில் கூடுதலான ஓட்டங்களைப் பெற்ற வீரராகவும் சக்கீப் அல் ஹசன் விளங்குகின்றார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *