மலேசியாவில் ஜொஹோர் மாகாணத்தில் 400 பாடசாலைகள் திடீரென மூடப்பட்டுள்ளன.

Share Button

மலேசியாவில் ஜொஹோர் மாகாணத்தில் 400 பாடசாலைகள் திடீரென மூடப்பட்டுள்ளன. அந்த மாகாணத்தில் 75 மாணவர்களுக்கு அசாதாரண தொற்று நோய் ஏற்பட்டதை அடுத்து, இவ்வாறு பாடசாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. அந்த மாணவர்களுக்கு சுவாசக் கோளாறு, வாந்தி போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்பட்டுள்ளன. மாகாணத்தில் வளிமாசு காரணமாக இந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *