அரச ஊழியர்களின் ஆடைகள் தொடர்பான புதிய சுற்றுநிருபம்

Share Button

அரச ஊழியர்களின் ஆடைகள் தொடர்பான திருத்தப்பட்ட சுற்றுநிருபத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் அளித்திருக்கிறது. அலுவலக நேரங்களில் அரச ஊழியர்கள் உரிய ஆடைகளில் சமூகமளிப்பது அவசியமாகும். ஆண் ஊழியர்கள் காற்சட்டை, சேட், அல்லது தேசிய உடையை அணிந்திருப்பது அவசியமாகும். பெண் ஊழியர்கள் சேலை, ஒஸரி அல்லது பெண் அரச ஊழியர்களின் கௌரவத்தை பாதுகாக்கக் கூடிய பொருத்தமான ஆடையை அணிந்திருப்பது அவசியமாகும். ஆனால், அரச ஊழியர்கள் எப்போதும் முகத்தைத் திறந்திருப்பது அவசியமாகும். பொதுமக்கள் பாதுகாப்பிற்கு தடையை ஏற்படுத்தாத உடைகளை அணிந்திருப்பது அவசியமாகும். இந்த விடயங்கள் அடங்கிய புதிய சுற்றுநிருபம் வெளியிடப்படவிருக்கிறது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11