தூபாராமய மிரிஸவெட்டிய தொல்பொருள் பாதுகாப்புப் பணிகள் நாளை ஆரம்பம்

Share Button

அனுராதபுரம் – தூபாராமய மிரிஸவெட்டிய உள்ளிட்ட பகுதிகளை பாதுகாப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாஸவின் தலைமையில் இதற்கான பணிகள் நாளை அனுராதபுரத்தில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளன. தூபாராம பஹத்த மலுவே என்ற பகுதியும், மிரிஸவெட்டியின் வடக்கு பகுதியும் பாதுகாத்து அபிவிருத்தி செய்யப்படவுள்ளது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jun-05 | 17:06

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 1,800
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 931
புதிய நோயாளிகள் - 03
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 48
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 858
இறப்புக்கள் - 11