மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழக கல்லூரி பற்றி பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கையின் பரிந்துரைகள் தொடர்பில் ஆராய்வதற்கென அமைச்சரவை துணைக்குழு

Share Button

கல்வி மற்றும் மனிதவள அபிவிருத்தி தொடர்பான மேற்பார்வை பாராளுமன்ற குழுவின் மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழக தனியார் நிறுவனம் தொடர்பான அறிக்கை அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

இதற்கமைய, பரிந்துரைகளை ஆராய்ந்து, அமைச்சரவைக்கு மற்றுமொரு அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பதற்கான அமைச்சரவை துணைக்குழுவொன்று அமைக்கப்படவிருக்கின்றது. நிதி, நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வழங்கல், உயர்கல்வி, தேசிய ஒருமைப்பாடு, அரச கருமமொழிகள், சமூக முன்னேற்றம், இந்து சமய அலுவல்கள், அபிவிருத்தி மூலோபாய மற்றும் சர்வதேச வர்த்தகம் ஆகிய அமைச்சுக்களின் அமைச்சர்கள் இந்தக் குழுவில் இடம்பெறவிருக்கிறார்கள்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

COVID-19 சூழ்நிலை அறிக்கை
2020-Jul-03 | 05:07

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை (ஒட்டுமொத்த) - 2,066
சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை - 228
புதிய நோயாளிகள் - 00
மருத்துவமனைகளில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை - 58
நோயிலிருந்து தேறியோர் - 1,827
இறப்புக்கள் - 11