மின்சாரத்துறையில் நிலவும் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் இரண்டு வாரங்களுக்குள் தீர்வு! அரசாங்கம்

Share Button
மின்சாரத்துறையில் நிலவும் பிரச்சினைகளுக்கு இரண்டு வாரங்களுக்குள் பேச்சுவார்த்தை ரீதியான தீர்வு வழங்கப்படும் என அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை பொறியியலாளர்களுடன் மேற்கொள்ளப்படும். பாவனையாளர்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில், துரித தீர்வை வழங்குவதே அரசாங்கத்தின் எதிர்பார்ப்பாகும்.
எதிர்காலத்தில் எந்த வகையிலும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட மாட்டாது. கடந்த 26ஆம் திகதி மின்சாரத்துறையுடன் சம்பந்தப்பட்ட பல அமைப்புக்கள் ஆரம்பித்த ஆர்ப்பாட்டம் தொடர்பில் கருத்து வெளியிட்டுள்ள அமைச்சர், இந்தப் பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்கு முறையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *