விசேட பாராளுமன்றத் தெரிவுக்குழு இன்று மீண்டும் கூடுகிறது

Share Button

உயிர்த்த ஞாயிறு பயங்கரவாதத் தாக்குதல் தொடர்பில் ஆராய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற விசேட தெரிவுக்குழு இன்று மீண்டும் கூடுகிறது.

பிரதி சபாநாயகர் ஆனந்த குமாரசிறி தலைமையில் இந்தத் தெரிவுக் குழு பிற்பகல் 2.00 மணிக்கு பாராளுமன்றக் கட்டிடத் தொகுதியில் கூடுகிறது.

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் தயாசிறி ஜயசேகர மற்றும் கிழக்கு மாகாணத்திற்குப் பொறுப்பான பிரதிப் பொலிஸ்மா அதிபர், கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் ஆகியோர் சாட்சி வழங்குவதற்காக அழைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *