சின்னமுத்து நோயை ஒழித்த நாடாக இலங்கை பிரகடனம்!

Share Button

சின்னமுத்து நோயை ஒழித்த நாடாக உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தினால் இலங்கை, பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

உலகில் சின்னமுத்து நோய் அதிகளவில் பரவி வரும் நிலையில், இலங்கை சின்னமுத்து நோயை இல்லாமல் செய்த நாடாக பதிவாகியிருப்பதாக உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் தெற்கு மற்றும் தெற்காசிய வலயத்தின் சுகாதாரப் பணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

சின்னமுத்து நோய் தொற்றாளர், இலங்கையில் இறுதியாக 2016ம் ஆண்டு மே மாதத்திலேயே இனங்காணப்பட்டார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *