மலேசியாவில் வாக்காளர்களின் வயதெல்லையை அதிகரிப்பதற்காக விசேட பாராளுமன்ற விவாதம் இடம்பெறுகிறது

Share Button

மலேசியாவில் வாக்காளர்களின் வயதெல்லையை அதிகரிப்பதற்காக விசேட பாராளுமன்ற விவாதம் இடம்பெறுகிறது. 18 வயதை பூர்த்தி செய்த அனைவருக்கும் வாக்குரிமை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்வதே இதன் நோக்கமாகும். தற்போது மலேசியாவில் 21 வயதை பூர்த்தி செய்தவர்களே வாக்காளர்களாக உள்ளனர். அரசாங்கத்திற்கும், எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையில் ஏற்படுத்திக் கொள்ளப்பட்ட இணக்கப்பாட்டின் அடிப்படையில் இந்த விவாதம் இடம்பெறுவதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *