ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லை என அமைச்சர் தயா கமகே தெரிவித்துள்ளார்.

Share Button

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் ஜனாதிபதி வேட்பாளர்களுக்கு தட்டுப்பாடு கிடையாதென அமைச்சர் தயா கமகே தெரிவித்துள்ளார். ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் மாத்திரம் ஜனாதிபதி வேட்பாளருக்கு பொருத்தமான பத்து பேர் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார். கண்டி சிறிமல்வத்த பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற மத அனுஷ்டான நிகழ்வில் அவர் கருத்து வெளியிட்டார்.

ஜனாதிபதித் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதன் பின்னர் கட்சியின் வேட்பாளர் யார் என்பது பற்றி நிறைவேற்றுக்குழு தீர்மானிக்கவிருக்கின்றது. ஏனைய கட்சியின் வேட்பாளர்கள் ஐக்கிய தேசியக் கட்சிக்கு சவாலாக அமைய மாட்டார்கள் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *