ருஹூணு பல்கலைக்கழத்தில் மூடப்பட்டிருந்த மூன்று பீடங்கள் நாளை திறக்கப்படவுள்ளன.

Share Button

ருஹூணு பல்கலைக்கழத்தின் வெல்லமடம வளாகத்தில் தற்காலிகமாக மூடப்பட்ட மூன்று கூடங்களும் நாளை மீண்டும் திறக்கப்படவுள்ளதாக பல்கலைக்கழகத்தின் உபவேந்தர் சுஜித் அமரசேன தெரிவித்துள்ளார். கடந்த வாரம் மாணவர்களுக்கும், கல்வி சாரா ஊழியர்களுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட பிரச்சினையினால் சில பீடங்கள் மூடப்பட்டன.

இதேவேளை, விஞ்ஞானபீடம், மீன்பிடி, சமுத்திர விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்ப பீடம் என்பன நாளை திறக்கப்படவுள்ளன.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *