நாட்டின் ஊடக சுதந்திரம் உயர்ந்தபட்ச அளவில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் வசந்த சேனாநாயக்க சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

Share Button

கருத்துச் சுதந்திரமும், ஊடக சுதந்திரமும் நாட்டில் உயர்ந்தபட்ச அளவில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் வசந்த சேனாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார். அபிவிருத்திப் பணிகளும் துரிதப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. தொழில்நுட்பத் துறையில் விரிவான அபிவிருத்திகளை மேற்கொள்வது இலக்காகும். சுற்றுலாத்துறையின் முன்னேற்றத்திற்கென அரசாங்கம் பாரிய பணிகளை நிறைவேற்றியுள்ளதாகவும் இராஜாங்க அமைச்சர் கூறினார்.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *